Σ' αγαπάω χωρίς να ξέρω πως,
ούτε πότε, ούτε από που...
...έτσι σ' αγαπάω
γιατί δεν ξέρω ν' αγαπάω αλλιώς...

P. Neruda