Και ο Μούστος βράζει.........
προετοιμάζεται για να γίνει πετιμέζι...................